Akademik Kadro
Necati VARDAR
Dr. Öğr. Üyesi

Yüksekokul Müdür V.

Haydar UYANIK
Dr. Öğr. Üyesi

Bölüm Başkan V.

Hüseyin ALP
Dr. Öğr. Üyesi

Kamile YASDIMAN
Dr. Öğr. Gör.