Kalite politikamız, üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı, yenilikçi, sürekli iyileştirme esaslı olarak uygulanmaktadır.
Bu kapsamda;

•İç ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutmak,
•Çalışanların gelişimlerine önem vermek ve desteklemek,
•Üniversite bünyesinde yapılan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek,
•Sanayi-Üniversite iş birliği içerisinde projeler yürütmek,
•İlgili mevzuat şartlarına uymak ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

Üniversitemiz, Türk Standartları Enstitüsü standartlarını sağlayarak tüm birimlerimiz ile “ISO 9001: 2015” kalite belgeli ilk vakıf üniversitesi olmuştur.

Türk Standartları Enstitüsü TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardı için bugüne kadar toplamda 65 adet başvuru yapılmış olup üniversitemiz tüm birimleri ile belgelendirilen 14 üniversiteden biri olmuştur.