KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde kurulan Pilotaj bölümü öğrencileri, dört yıl devam edecek uygulamalı lisans eğitimi sürecinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek “ATPL (A) Pilot Lisansı” için eksiksiz hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz bu süreçte, havacılık alanındaki 14 temel dersten oluşan teorik eğitimlerinin yanı sıra, üniversitemize ait eğitim pistinde önce planör uçuşu gerçekleştirip ilgili planör lisansını (SPL) alacak ve ardından da eğitim uçaklarıyla uçuş eğitimlerini tamamlayacaklardır. 

Bölümümüzün vizyonu pilotluk eğitiminde çağın gereksinimlerini takip ederek ve gelişim göstererek ulusal ve uluslararası düzeyde lider kurumlardan biri olmak, misyonu ise; üst düzey pilotluk bilgisine sahip olan gelecekte havacılık alanında ülkemize değer katacak yeniliklerde rol oynayacak pilotlar yetiştirmektir. 

Pilotaj bölümünde eğitim ve öğretim iki aşamada verilecektir. İlk aşamada temel bilimler, temel havacılık ve uçuş bilgileri, uçuşla ilgili hukuk bilgileri verilmektedir. Temel eğitim sonucunda ise planör ve uçak kullanımı, normal şartlarda uçuş ve tehlike anında uçuş dersleri, uygulamalı eğitim ile verilerek her türlü şartta uçuşa hazırlıklı bir eğitim uygulanacaktır.

Pilot Eğitimi Lisans Diploması (4 yıllık), ATP(A) - Frozen seviyesinde teorik derslerini tamamlayan öğrenciler uçuş eğitimine başlatılır. Uygulamalı uçuş eğitimlerini tamamlayan öğrenciler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sınavlar sonucunda başarılı olarak ATPL lisansı almaya hak kazanırlar. Ayrıca planör uçuşlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere Planör Lisansı (SPL)verilecektir. Bunlarla birlikte, dileyen öğrencimiz Bilgisayar Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği,Endüstri Mühendisliği, İşletme ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerinde Çift Anadal Programı’na dâhil olarak çift diploma ile mezun olabilecektir. 

Öğrenci Kayıt ve Kabul Koşulları

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümüne öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer düzenlemelere göre yapılır.

Pilotaj bölümü öğrencisi olma hakkını kazanan aday ÖSYM Başkanlığınca belirlenen süre içinde şahsen ya da vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur.

Bunun dışında, yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü, KTO Karatay Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesine göre yapılmaktadır.

Ayrıca yatay ve dikey geçiş uygulamalarıyla da bölüme belirli bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve Dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili yönetmeliklere KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Bunun yanında Pilotaj Bölümü öğrencilerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) mevzuatı gereğince adli sicil kaydı (arşiv kayıtlı) ve 1. sınıf sağlık raporunu kayıt esnasında bulundurması gerekir. Alınacak sağlık raporunun SHGM tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından alınması gerekir. Bu kurumların listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin lisans programındaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FG, I, U, Y ya da P notunun olmaması gerekir. Programda, en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Pilotaj mezunları;

  • Tüm ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri ve işletmelerinde
  • Pilot eğitimi veren uçuş okullarında (uçuş öğretmeni olarak)
  • Hava taksi hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda çalışmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.