Dünyada havacılığın yaygınlaşması ve hayatımızın bir parçası olmasıyla beraber, havacılık sektörüyle ilgili tüm alanlarda nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç artmaktadır. Havacılık sektörü Türkiye ve dünyada hızla her geçen gün gelişimini devam ettirmektedir. Ülkemizde SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) verilerine göre 2003 – 2017 yılları arasında uçak sayısı 3 kat, gelirler 23 kat, yolcu sayısı 4 kat, havalimanı sayısı 2 kat artış göstermiştir. Bu gelişim dünyadaki havacılık sektörlerinde yaşanan gelişmeden çok daha büyüktür. Havacılık sektöründe yaşanan bu gelişmeler başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm havacılık şirketlerini, filolarındaki uçak sayısını her geçen gün ihtiyaca oranla arttırmaya sevk etmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi olarak, bu verilerden yola çıkarak, ülkemiz havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunma ve ülkemizdeki pilot açığına çare olmak amacıyla Pilotaj bölümünün kurulması kararı alınmıştır. Üniversitemiz buradan hareketle 305,000m2 büyüklüğe sahip Havaparkına (İniş Şeridi) sahiptir.

Pilotaj öğrencilerimiz; sivil havacılık sektörüne,uluslararası standartlara uygun olarak yetiştirilecektir. Bunun yanında üniversitemiz Pilotaj Bölümü’nde bulunan öğrencilere birçok mühendislik Bölümünde çift anadal programı imkânı sunacaktır. Öğrencilerimiz bu sayede hem ATPL pilot lisanslarını alarak hem de mühendis diplomasını alarak mezun olacaktır.