Havacılıkta; ulusal ve uluslararası kurallar, uygulama alanlarında eğitim gören ve çalışan personelin gelişim süreçlerinin takip edilmesine yönelik gereklilikler getirmektedir. Bu gereklilikler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yapılan düzenlemelerde yer almaktadır. KTO Karatay Üniversitesi Havacılık Faaliyetlerimizde, ortaya çıkan yada çıkabilecek emniyet tehlikelerinin tanımlanması ve risklerin hesaplanmasıyla, gerekli iyileştirme çalışmaları çerçevesinde risklerin kabul edilebilir seviyelere indirilmesi sağlanmaktadır.

Amacımız, bildirilen sorunların derhal çözümlenmesi ve Risk değerlendirmesi ile Emniyet kültürüne odaklanmaktır. Yapacağınız her türlü katkı bizim açımızdan önemli olup, herhangi bir olay ya da tehlikeyi veya bilgiler edindiğinizde aşağıda bulunan formdan uygunsuzluk ve gönüllü raporlama kapsamında gönderebilirsiniz.

İletilen raporların, uygunsuzluk, eğitim aksaklıkları ile Uçuş ve Yer Emniyetiyle direk veya doğrudan bağlantısı olmaması durumunda, değerlendirme yapılmayacaktır.

Rapor Formu


SHGM Olay Bildirim Formu

Tehdit ve Risk Raporlama Formu

SHGM Teknik Olay Bildirim Raporu

SHGM Hava Trafik Olay Raporlama Formu

ATO İşyeri Olayları Formu

Uygunsuzluk Bildirim Formu

* İlgili formu doldurarak [email protected] adresine gönderebilirsiniz.