Bu safha PPL sahibi bir pilotun herhangi bir ticari faaliyette bulunabilmek ve bir havayolunda çalışmak için alması gereken ileri düzey teorik derslerden oluşur. Aday PPL safhasında özet olarak gördüğü dersleri 650 saatlik bir eğitimle ayrıntılı olarak tekrar görür. Bu eğitim, 4 yıllık eğitim süresi içerisinde yaklaşık 7 ay sürer. Öğrenci tüm teorik derslere %100 katılım sağlamalıdır.

Öğrenci gereklerini tamamladığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 14 dersten ayrı ayrı sınava girer ve her birinden %75 başarı sağlaması beklenir. Bu 14 dersin sınavlarını “6 oturum hakkı ve her ders için 4 sınav hakkı içinde” tamamlamalıdır. Ayrıca öğrenci teorik eğitim bitiminden itibaren 12 ay içinde ilk sınavına girmeli ve ilk sınava girdiği tarihten itibaren de 18 ay içinde bütün sınavlarını bitirmelidir.

Bu şartlarda sınavları tamamlamakta başarısız olan öğrencinin başarılı olduğu bütün sınavları sıfırlanır ve öğrencinin “Re-take Kursu” alarak daha önce başarılı olmuş olsa dahi 14 sınava tekrar girmesi gerekir. 14 sınavın tamamından başarılı olan adayın lisansına “ATP credit” ibaresi eklenir. ATPL sınavlarında başarılı olan aday, 24 ay içince CPL(A) lisansı alamazsa sınavları geçersiz sayılır.