Pilotaj bölümünde; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.

Dersler bölüm dersleri, teorik uçuş dersleri (PPL ve ATPL teorik bilgi dersleri) ve fiili uçuş dersleri olarak sınıflandırlır. Bölüm derslerinin not ve katsayıları aşağıdaki gibidir.

Puan Aralığı Verilen Not Katsayı
90-100 A 4,0
85-89 A- 3,7
80-84 B+ 3,3
75-79 B 3,0
70-74 B- 2,7
65-69 C+ 2,3
60-64 C 2,0
55-59 C- 1,7
50-54 D+ 1,3
40-49 D 1,0
0-39 FF 0,0

Diğer harf notları şunlardır :

1-)FG = Sınava Girmedi

2-)FX = Devamsız

3-)I = Eksik

4-)S = Yeterli

5-)U = Yetersiz 

6-)T = Transfer

7-)P = Devam Eden

Bir dersten A, A-, B+, B, B-, C+, C ve S notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır. Bir veya birkaç dersten C- veya D+ notlarından birini alan öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalamasının 2,00 veya daha yüksek olması gerekir. Dönem sonu/yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş olurlar.

Teorik ve  fiili uçuş derslerinin not vekatsayıları aşağıdaki gibidir.

Puan Aralığı Verilen Not Katsayı
97-100 A 4,0
94-96 A- 3,7
93-89 B+ 3,3
88-86 B 3,0
85-82 B- 2,7
81-79 C+ 2,3
78-75 C 2,0
0-74 FF 0,0

Teorik ve fiili uçuş derslerinden başarılı sayılmak için öğrencilerin A, A-, B+, B, B,C+, C, ve S notlarından birini alması gerekir. Öğrenciler, FF, FX ve U notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.