Misyon
Eğitim dünyasının köklü temsilcisi KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Medresesi’nden almış olduğu tarihi sorumluluğun gereği, insanlığın geleceğini şekillendirecek başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürmektedir. KTO Karatay Üniversitesi, yerelde, ulusalda ve küreselde bütün insanlığa fayda sağlayan, teoride olduğu gibi pratikte de güçlü, ülkemizin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasında önemli roller üstlenecek bireyler yetiştirmeyi kendine görev edinmiş bir vakıf üniversitesidir.

Vizyon
Karatay Medresesinin 800. yılı olan 2051 yılına kadar bir dünya üniversitesi olmak, KTO Karatay Üniversitesinin temel vizyonudur.

Değerlerimiz

  • Köklü geçmişine sahip çıkan
  • Küresel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip eden
  • Tüm paydaşlarla iyi bir yönetişim sürecini benimseyen
  • Tüm süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliği ön planda tutan
  • Etik değerlere bağlı
  • Bilimin evrenselliğine inanan
  • Sürekli iyileştirmeyi prensip edinmiş
  • Beşerî sermayeye önem veren ve kurumsal yapısında öğrenen organizasyon modelini referans alan
  • Çevreye ve toplumsal meselelere duyarlı
  • İnsan odaklı bir üniversite olmak