Program Yeterlilikleri

A Teorik uçuş eğitiminin yanısıra matematik ve fen bilimleri alanında lisans programı seviyesinde yeterli bilgi birkimine sahip olmak ve analitik düşünme kabiliyetini geliştirmek.
B Temel lisans eğitimini okulumuzda ÇAP yapabileceği bölümler olan Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümlerindeki eğitime eksiksiz geçebilme imkanı sunacak seviyede sağlamak. 
C Türkçe, tarih ve etik konularındaki derslerle temel kültür seviyesine ve ahlak bilincine sahip olmak.
D Teorik olarak öğrendiği bilgi ve becerileri fiili uçuş kabiliyetinin kazanımı ve gelişiminde etkili bir şekilde kullanabilmek.
E Fiili uçuş kabiliyetlerini mümkün olan en iyi seviyeye çıkarabilme yetkinliği için yeterli fiili uygulamaya sahip olmak.
F Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim yeteneğine sahip olmak
G Meteoroloji ve çevre sorunlarını bilmek

Alan Yeterlilikleri

Z1 Mesleğinin getirdiği iş ve ahlaki sorumlulukların bilincinde olarak özel ve iş hayatında gerekli disipline sahip olmak.
Z2 Uçuş öncesi, esnası ve sonrasında havacılığın esnetilemez kurallarına uyan, emniyet faktörlerini her daim gözetme ve en üst düzeye çıkarma bilincinde olmak.
Z3 Dünyaca başarılı sayılan pilotlarda olması gereken zihinsel, fiziksel, uzay oryantasyonu ve psikomotor yetilerinin uygunluğunu sürekli devam ettirebilmek.
Z4 Her türlü uçuş bilgi ve becerisini bireysel veya takım çalışmalarıyla öğrenmek ve geliştirebilmek.
Z5 Pilotluğun yadsınamaz koşulu olan İngilizce iletişim becerisinin sosyal ve mesleki gerekliliklerini sorunsuzca yerine getirebilmek ve ileri seviyeye yükseltmek.
Z6 Öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilmek